נספח שלישי מלחמת אלכסנדר במלך הודו

על פי הפתיחה לספר כלילה ודמנה אמר עלי בן השאח הפרסי 1 זה דבר כתיבת הספר כלילה ודימנה בידי בידבה הפילוסוף , לשם דבשלים מלך הודו . אחרי אשר ביצע אלכסנדר מוקדון את מלחמותיו עם מלכי המע רב ויכריעם , שם אל מלכי המזרח פניו , ויפן אל מלכי פרס , ויילחם את כל אויביו וישלם עם כל אשר קרא אליו לשלום , ויכנע את כל הקמים עליו , ויהומם ויפיצם לכל רוח . ויעל הוא וצבאו למדינת חינה , ויפן על דרכו למלך הודו , וידרוש ממנו להיכנע לשלטונו . ופורר מלך הודו בימים ההם היה בעל מלחמות ואיש קנאה , אמיץ לב ועז רוח , תקיף ואדיר . ויהי בהיוודע לו דבר עלות אלכסנדר מוקדון עליו , וייכון להתגרות בו מלחמה . ויכנס את נפוצותיו מירכתי ממלכתו , ויזעק את כל איש חיל וגיבור מלחמה מעמו , וגם נשק רב וכלי מוות לרוב הכין במהרה . וימן גם פילים מלומדים ומאולפים , וגם אריות ונמרים וחיות טורפות , וסוסים אבירים , וחרבות נוצצות . ויהי כעמוד אלכסנדר לפני מחנות פורר ההודי , וירא את צבאו תיו ואת העם הרב והעצום אשר ברגליו , ואת סוסיו ואת מרכבותיו ואת נשקו ואת כל התכונה הרבה , אשר כמוה לא ראה מיום הילחמו עם כל מלכי מזרח ומערב ועד היום ההוא...  אל הספר
מוסד ביאליק