ספר אלכסנדר מוקדון

[ א ] איש היה בארץ מצרים , ושמו בלדד בן אסון . והיה האיש ההוא חוזה בכוכבים ורואה במזלות . ומעונן ומנחש ומכשף , אשר לא קם כמוהו בכל ארץ מצרים , וכל אשר חפץ עשה בכשפיו . ויתן עיניו בגלופטריאה המלכה , אשת פיליפוס מלך מצרים . ויתאו לשכב עמה , כי היא היתד . יפת תואר ויפת מראה , וימת לבו בקרבו מרוב אהבה עזה , וכמעט אשר לא נותרה בו נשמה . ויתחזק בלדד , ויישען על מזלו , וינחש בכשפיו לדעת אם מחשבתו מועלת לו לשכב עם המלכה . ויפל גורל בכשפיו , ויעל גורלו על המלכה . וישמח בלדד שמחה גדולה , וילך בשדה אנה ואנה , ויחפש למצוא עשב אחד ששמו צרפיליא , וישבע את העשב בכשפיו , ויקברהו תשעה ימים רצופין . [ ב ] ויהי ביום השלישי , ויבוא מכתב אל המלך פיליפוס , אם לא יציל את תוגרמה , וכשמוע המלך פיליפוס מחיל ישמעאלים הפושטים בארץ אזיפפד כל ארץ תוגרמה n וכשמוע המלך פיליםוס כן ויחרד חרדה גדולה וייוועץ , ויעבר קול בכל ארץ מלכותו להיות מוכנים כל שולף חרב לבוא לעזרת המלך . וייקבצו כל עם מלכותו כאיש אחד . וילך המלך עם כל חילו להילחם עם הישמעאלים . וכראות בלדד כי יצא פיליפוס מן הארץ , וילך ביום התשיעים אחרי קוברו את עש...  אל הספר
מוסד ביאליק