חלק שני דריווש

נא ] והפליטים אשר פלטו מצור אחרי אשר לכדה [ אלכסנדר ] וילכו אל דריווש ויגידו לו : בא עלינו אלכסנדר ולכד צור והפיל חומותיה והחריב הארץ והרבה חלליה , וישב ממנה שבי , נשינו בנינו ובנותינו . ויהי כשומעו כן , ויצו להיחקק לו תבנית צורת אלכסנדר , ויימצא בם איש אשר נמצא אתו צורת אלכסנדר ותבניתו חרותה על לוח , ויוציאה למלך . וכראות [ ו ] צורת אלכסנדר , וייבז לו בלבו מאוד , ויצו ויעשו כדור והמקל אשר ישחקו בו הנערים , וכוס זהב , ויתן ביד אחד השרים , ויכתוב כתבו , וישלח לאלכסנדר . וזה פתשגן הכתב : מן דריווש בן דריווש המלך , מלך מלכי הארץ , ואשר דומה לשמש בתקופתו בהודו ואורו , ואשר כל אלוהי פרס מגינים עליו ועומדים לעזרתו , והמולך ממזרח שמש ועד מבואו , אל עבדו אלכסנדר שלום . שמעתי כי אתה מתנשא לאמור , לבוא בארץ עם הפרסים הריקים המורדים והפושעים שנתלקטו אליך להילחם אל חילותי המכסים את עין הארץ , ועם מלך גדול כמוני , אשר זהב וכסף וראמות י וגביש ואבנים יקרות ופנינים אשר באוצרותי , אם יתפזרו על כל יושבי הארץ אז יעשירו . ואתה כבוא הספר אליך המלך , עליך לצאת מעצתך , ושוב לארצך אל אמך , ושים ראשך בתוך חיקה...  אל הספר
מוסד ביאליק