חלק ראשון נוקטניבור

זה ספר אלכסנדרוס מקדון וקורותיו , גבורותיו , וכל אשר עשה , וסיפור מלכים אחדים קדמוהו , וענייני מולדתו ויחסו ומותו . זה הספר כתבו תלמי המלך ג , עם כל חכמי מצרים וחרטומיה החוקרים על יצירת כל דבר , ועל בריאת בעלי חיים כולם , והצמחים , וצורת התרפים וחזונים ומעשה הקסמים והכשפים , וזה התחלתו ו [ א ] ויהי מלך אחד ממלכי מצרים , ושמו נוקטניבור , והיה האיש ההוא נבון וחכם בחכמת האיצטגנינות , ומשכיל במלאכת הכישוף והקסם , ובקי במלאכת המנחשים והמעוננים , וראש למהירים בחכמת הרוחות , ומופלג בשימוש כוח הכוכבים , והיה ישר דרך , נאה מן המצרים , ונחמד בעיני השרים וכל עם הארץ . ויוגד לו כי מלך אחד ממלכי פרס ושמו ארתחשסתא אסף המון רב וחיל כבד לבוא אל ארם * להילחם בו . ויהי כשמוע נוקטניבור את הדבר הזה , ויתייעץ לדעת אם אמת היה הדבר הזה לבוא עליו מלך פרס , ויקח משרי עמו ומקריאי 5 משרתיו , ויצו עליהם ללכת אל פאתי ארץ ממשלתו וכל גלילות ערי פרס , לרגל ולחקור על הדברים האלה ולשוב אליו אל נכון . ויקח מכונה אחת נחושת , 6 1 י . לוי שיער , שייחוס הספר לתלמי וחכמי מצרים יסודו בנוסח הלאטיני של הספר , הפותח בדברי חכמי מ...  אל הספר
מוסד ביאליק