ביבליוגראפיה

י . לוי , ספר תולדות אלכסנדר , קובץ על יד , כרך ב , ברלין תרמ"ו , הקדמה ועמ' . 82-1 ד . פלוסר , מחבר ספר יוסיפון , זמנו ותקופתו , ציון כרך י"ח , תשי"ג , עמ' . 126-109 י . בער , ספר יוסיפון העברי , ספר דינבורג , ירושלים תש"ט , עמ' . 205-178 י . לוי , ספר אלכסנדרוס מוקדון , תחלה למשה , קבוצת מאמרים בחכמת ישראל לכבוד מ . שטיינשניידר , ליפסיא תרנ"ו , עמ' 163-142 בחלק העברי ועמ' 237-235 בחלק הלועזי . גינצבורג כהנא , ספר יוסיפון , תרנ"ו-תרע"ג . ח . הומינר , ספר יוסיפון , מהדורה שלישית , ירושלים תשכ"ז . ד . פלוסר , מעשה אלכסנדרוס לפי כתב יד פארמה , תרביץ כ"ו , תשי"ז , עמ' . 184-165 A . Ausfeld , Der Griechische Alexanderroman , Leipzig 1907 . M . Gaster , An Old Hebrew Romance of Alexander , Studies and Texts , London 1925 ffll 928 , Vol . II , 814- 878 . E . H . Haight , The Life of Alexander of Macedon by Pseudo-Callisthenes , New York 1955 . A . Hilka , Der altfranzoesische Prosa-Alexanderroman nebst dem lateinischen Original der Historia de Preliis , Halle 1920 . A . E . Budge , The Histo...  אל הספר
מוסד ביאליק