מבוא

[ א ] גבורותיו של אלכסנדר הגדול שימשו , כידוע , נושא המקובל מאוד בתחום הסיפור המשעשע בימי הביניים , עד שנעשה כאן חומר לחילופי נוסח הרבה ורשות של מוטיב לעצמו , שהוא ואופני עיבודיו מכונים בתולדות הספרות הכללית בשם 'רומאנסה של אלכסנדר / ואינו אלא סיפור עלילות אלכסנדר מוקדון . סיפור זה קנה לו מקום בספרות העברית של ימי הביניים משעה שנשתלב בתוך ספר 'יוסיפון , ' שהוא אחד מספרי קורות העתים העממיים והמפורסמים ביותר ביהדות ימי הביניים . כפי שהוכח לאחרונה וו לא היה סיפור זה מגופו של ספר 'יוסיפון' תחילה , אלא נוסף עליו במהדורות מאוחרות כמאתיים שנה לאחר כתיבתו במאה העשירית . אין בידינו אפוא להוכיח , שהרומאנסה אלכסנדר הביניימית היתה ידועה בישראל לפני המאה השתים עשרה , ואולם מזמן זה ואילך מצויה היא בספרות העברית בכמה וכמה נוסחים , ששניים מהם מוצעים כאן לפני הקורא . ' הר 1 מאנסה של אלכסנדר' גופה אינה יצירה ביניימית . היא נתחברה ככל הנראה בתקופה ההלניסטית , וניכרת בה השפעתה של מצרים ההלניסטית , והולמה השם יצירה אלכסנדרונית . הנוסח היווני , שהוא הקדום ביותר , ידוע בשם פסבדו קאליסתנס , 2 ויש ממנו נוסחאות...  אל הספר
מוסד ביאליק