תוכן העניינים

מבוא עמוד 7 ביבליוגראפיה 20 עלילות אלכסנדר מוקדון 21 חלק ראשון , נוקטניבור 23 חלק שני : דריווש 47 חלק שלישי . הודו 77 חלק רביעי : תלאות אחרונות 107 ספר אלכסנדר מוקדון 127 נספחים 171 נספח ראשון : מסיפורי אלכסנדר בספרות התלמודית 173 . . נספח שני " מעשה נוקטניבור לפי ספר חסידים 189 . . . נספח שלישי : מלחמת אלכסנדר במלך הודו 181 נספח רביעי : צוואת אלכסנדר 184  אל הספר
מוסד ביאליק