עלילות אלכסנדר מוקדון

' דורות' עלילות אלכסנדר מוקדון עלילות אלכסנדר מוקדון ההדיר וצירף מבוא והערות יוסף דן ספריית 'דורות' הוצאת מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק