מפתח האישים והמקומות

אבא אריכא 18 אבו אלפראג 14 אבוהב , יצחק 19 אבולעפיא , אברהם בן שמואל 319 273 אבולעפיא , חיים 462 אכט 102 אביניון 163 29 אבל בית מעכה 189 אבן אלטראס הקראי 14 אבן גבירול , שלמה 458 394 317 273 אבן וירגא , יוסף 37 אבן וירגא , שלמה 74 46 43-37 אבן חלפון 144 אבן יחיא , גדליה 86 74 69-63 48 34 אבן יחיא , יוסף 64 אבן לטיף , יצחק 319 אבן סאהל 292 אבן עזרא , אברהם 151 150 142 98 76 65 57 459 250 157 אבן עזרא , יהודה 15 14 אבן ראשד 297 23 21 אבן שם טוב — ראה שם טוב אבן שפרוט 394 235 אבן תבון , יהודה 452 100 אבן תבון , שמואל 35 אבנר מבורגוס 292 אברבנאל , יהודה 69 אברבנאל , יצחק 107 75 74 67 66 56 46 40 31 113 108 אביהם 266 250 249 138 129 106 79 54 20 450 449 386 369 354 349 280 אברהם בן דאוד הלוי ( ראב"ד ) 22 19 18 16-13 393 291 273 140 138 134 80 64 63 38 406  אל הספר
מוסד ביאליק