הערות

מבוא כתיבה היסטורית בימי הביניים 1 אצל דובנוב משמשים המרכזים כגורמים לחלוקת ההיסטוריה היהודית לתקופות . כל תקופה היסטורית — 'המזרחית' או 'המערבית' — מובחנת על פי ההגמוניה של ריכוז מסוים של אוכלוסין יהודים . השווה ש' דובנוב , דברי ימי עם עולם , ח"א , פתיחה . H . Graetz , Geschichte der Juden , 1 v , Berlin 1853 , p . 2 2 כידוע פתח גרץ בכרך זה את חיבורו ההיסטורי . F . Baer , Galut , Berlin 1936 , p . 94 3 4 גרץ , שם , שם . 5 ראה : ח' מיליקובסקי , 'סדר עולם' והכרונוגרפיה היהודית בתקופה הלניסטית רומית , עיונים בהיסטוריה , ירושלים תשמ '' ח , עמ' . 71 — 59 מיליקובסקי משער , שבסוף תקופת הבית השני היתה פעילות לא מבוטלת של כרונוגרפיה . 6 בארון ( ראה : ( EJ . XIII ( 1971 ) , col . 877—878 : Population מעריך את היישוב היהודי באירופה בראשית המאה הי"ד ב 450 , 000 נפש , ובסוף המאה הט"ו ב 600 , 000 נפש . לעומתו מקבל י' כ '' ץ ( מסורת ומשבר , ירושלים תשי"ח , עמ' ( 20 את החשבון המשוער של 'הדמוגרפים' ומעריך את מספר היהודים בעולם באמצע המאה הי"ח בשלושת רבעי מיליון נפש , שהגיע עד סוף המאה הי"ח למיליון ו...  אל הספר
מוסד ביאליק