'ההיסטוריה העממית של היהודים'

בשנת 1888 השלים גרץ מפעל היסטורי נוסף : את המהדורה ה'עממית' של תולדות היהודים ' . בדברי המבוא ציין , שהספר אינו תקציר חיבורו הגדול , כי תכליתו שונתה . כן כלולים בו חידושים משלו ומשל היסטוריונים אחרים . במיוחד הדגיש , כי מאחר שעד כה לא נהגו להורות בבתי הספר את ההיסטוריה של העם היהודי אלא את תקופת המקרא בלבד , לומדים עכשיו גם את שאר התקופות , והנוער — כך סיפרו לו מורי דת רבים — מקבל את הפרקים האלה מתוך 'התעניינות חמה . ' החיבור החדש נועד להיות ספר קריאה ולימוד שווה לכול — ולאו דווקא לאנשי מקצוע . לכן ויתר גרץ על האפראט המדעי , על הערות השוליים ועל הנספחים . כן נעלמו דברי המבוא לתקופות השונות , ופה ושם הוקטן פירוט החומר העובדתי . בדרך זאת הצטמצם ההיקף לכדי מחצית . אולם חוץ מהשינויים לצורך הקיצור קיים הבדל מהותי בינו לבין הכרכים של תולדות היהודים . הללו , אופיים מחקרי בעיקר , גרץ מביא בהם את מסקנות מחקריו , שלעתים היו מחדשות או סותרות את דעות קודמיו . מידי חובת ההוכחה יצא באפראט המדעי גדול ההיקף . משוויתר עליו במהדורה העממית , ויתר ממילא גם על דברי הפולמוס והביקורת , אף מיתן את לשונו התוקפ...  אל הספר
מוסד ביאליק