לסיכום 'תולדות היהודים'

למעלה מ 20 שנה , משנת 1853 עד , 1875 עסק גרץ בכתיבת ההיסטוריה של העם היהודי לכל תקופותיו . אחרי חיבורו של יוסט היתה זאת הפעם השנייה , שהיסטוריון יחיד לקח על עצמו מפעל בהיקף כזה והשלים אותו . אחריהם , ניסה עוד רק שמעון דובנוב לבצע משימה דומה . עמיתיהם הגרמניים בני זמנם , כמו רנקה , מומזן וטרייטשקה — אפילו חיברו ספרי היסטוריה מקיפים , לא ליוו את דבריהם באפראט מדעי דומה לזה של יוסט וגרץ . גרץ הוכיח יותר מכולם את בקיאותו במקורות התקופות השונות . להערות השוליים הביבליוגרפיות הוסיף לעתים גם עניינים לשם הרחבת הנושא או לצורך התדיינות עם בעלי דעות שונות ; ולכל אלה צירף מאות 'נספחים , ' המהווים כל אחד מחקר עצמאי זעיר — ולפעמים אף גדול יחסית — לבעיות היסטוריות מיוחדות . יש ביניהם כאלה , שחשיבותם לחקר ההיסטוריה והספרות ההיסטורית לא פגה עד היום — כמו הנספחים על מגילת תענית בכרך השלישי , על חיבור ספר תהלים בכרך השביעי , ועל שבתי צבי בכרך העשירי . לשקדנות הזאת מלווה אינטואיציה מפליאה , שאיפשרה לו לקשור בין מאורעות למאורעות ולשער השערות במקומות שאין די תיעוד . לעתים קרובות התאמתו השערותיו , אחרי שהתג...  אל הספר
מוסד ביאליק