שני הכרכים הראשונים של 'תולדות היהודים'

' שקוע אני עתה מעל האוזניים בתנ"ך ומתענג בספרות האלוהית הזאת , שאין דומה לה , היודעת להביע כה רבות במלים מעטות . ' דברים אלה כתב גרץ בשנת 1873 לידידו , הביבליוגרף שלמה חיים הלברשטאם , והמשיך : 'מסעי בארץ ישראל פתח לי באמת את עיני . אני מרגיש את עצמי בארץ כמו בבית . אני יכול לעקוב בעיני רוחי אחרי הגיבורים והנביאים בדרכיהם , ויודע על אילו הרים עלו , ואילו עמקים נאלצו לחצות . האתרים מקבלים את הפיסיוגנומיה האינדיבידואלית שלהם . 186 ' בסוף אותה שנה יצא לאור הכרך הראשון של תולדות היהודים , הכולל את 'תולדות ישראל מראשיתה ( בערך 1500 לפני סה"נ ) עד מות המלך שלמה ( בערך 977 לפני r em בשנת 1876 הופיע הכרך השני : 'מימי מות שלמה המלך עד מות יהודה המכבי . ' ( 160 ) עשרים שנה הפרידו בין הופעת הכרך הרביעי , שבו פתח גרץ את מפעלו ההיסטורי , לבין הכרך הראשון . במבוא לכרך זה ציין גרץ שני גורמים , שעיכבו את השלמתו : העיק עליו , לדבריו , שפע החומר , כעין 'תוהו ובוהו ספרותי , ' הקיים לתקופה הזאת , שמקורותיה הראשיים נמצאים בכתבי הקודש . מטבע העניין נכתבו רוב החיבורים על ידי תיאולוגים ; הרי להם כל מלה ומלה ב...  אל הספר
מוסד ביאליק