'מבנה ההיסטוריה היהודית'

' חלוקות' פולין בסוף המאה הי"דו , שגרמו לסיפוח חבל פתן למלכות פרוסיה , הביאו למפנה בחיי תושבי האזור , ובתוכם הקהילות היהודיות הרבות . למעלה מ 50 , 000 יהודים 'פולניים' חילקו מעתה את גורלם עם כ 32 , 000 יהודים 'פרוסיים . '' ההגירה הפנימית מערבה , לפרוסיה ה'ישנה , ' וגם משם מזרחה , אל המחוזות הפרוסיים החדשים , הביאה לידי התמזגות שתי עדות בעלות היסטוריה שונה בתכלית . במרוצת הדורות פיתחו יהודי פולין חיי קהילה אוטונומיים עם אורח חיים מסורתי , ושכניהם הנוצריים לא יכלו לעורר בהם נטייה כלשהי להתקרבות , ולהתבוללות — לא כל שכן . לעומתם התרגל הציבור היהודי בפרוסיה , שחי בקהילות זעירות ומפוזרות , למגעים תכופים עם סביבתו , וחוג מסוים אף ספג את השפעת תנועת ה'השכלה . ' תולדות חייו של גרץ * משקפות נאמנה את תוצאות המפגש עם התרבות הגרמנית , שיהודי המערב כבר הספיקו לסגל אותה לעצמם . גרץ נולד וחונך באווירה המסורתית של עיירה פולנית . למפנה בחייו גרמו 'אגרות צפון' — חיבורו של הרב הצעיר שמשון רפאל הירש , שהזכרנו . הספר הזה נפל לידיו ברגע של משבר , שהעיב גם על לימודיו בישיבה . מאמציו הכנים של הירש להאיר את ...  אל הספר
מוסד ביאליק