הרב שמשון רפאל הירש: 'אגרות צפון'

בספרו אגרות צפון , ראשית יצירתו הספרותית , " הקדיש הירש פרקים אחדים להיסטוריה היהודית . אולם 'בעיקריו העיוניים , כלומר בתפיסת העולם ובתפיסת היהדות , החזיק במשך כל ימי חייו : אותם הרעיונות שניסח ב"אגרות צפון" הם העיקר , " ואידך פירושא" במובנו המקורי של ביטוי זה' . " את הספר הזה חיבר הירש באולדנבורג שבצפון גרמניה , מקום כהונתו הראשון , ופירסם אותו תחת השם הבדוי ' בן עוזיאל - / אולם במהרה גילה את והותר . אגרות צפון או 19 אגרות על יהדות זכו לפופולריות רבה , נדפסו במהדורות אחדות ותורגמו לשפות רבות . ברוח האופנה הרומנטית סנטימנטלית של אותם הימים בחר המחבר בצורה ספרותית של חליפת מכתבים , שכביכול נפלו לידיו 'מתוך עזבונו של ידיד יקר . ' אלה הם 18 מכתבי תשובה של הרב נפתלי על שאלותיו של ידידו הצעיר בנימין , המטיח במכתב הפתיחה טענות קשות נגד היהדות המסורתית , שדרישותיה והליכותיה אינן הולמות , לדעתו , את האדם המודרני . לפי הנאמר במבוא ולסיום , נועד החיבור להיות 'הודעה מוקדמת לקראת פרסום נסיונות של אותו מחבר על ישראל וחובותיו . 120 ' אכן , הוציא הירש כעבור שנה את ספרו העיקרי לאור בשם 'חורב , נסיונות...  אל הספר
מוסד ביאליק