'היסטוריה כללית של העם הישראלי'

ארבע שנים אחרי הופעת הכרך האחרון של תולדות הישראלים ראה אור ספרו ההיסטורי השני של יוסט . על פי הנאמר בשערו מציג הוא היסטוריה כללית של העם הישראלי , 'הכוללת שתי תקופות חיים במדינתו לשעבר ואת תולדות הקהילות הפזורות , עד לעת החדשה , בסקירה מצומצמת , מעובדת על פי המקורות . ' הספר מיועד ' למדינאים , למשפטנים , לכהני דת ולקוראים בעלי השכלה מדעית , ' דהיינו — לאינטליגנציה , ולאו דווקא יהודית ! בית ההוצאה איננו עוד של שלזינגר בברלין , אלא של ק"פ אמלאנג , שהתמחה בספרי מדע פופולריים . נראה שמו"ל זה הזמין אצל יוסט — שהתפרסם על ידי ספרו הראשון , חיבור , שבהיקף מצומצם של שני כרכים יגיש ללקוחותיו את ההיסטוריה היהודית מראשיתה עד ההווה . בכך בא לספק את התעניינות הציבור בבני העדה הזאת , המעוררת מדי פעם תשומת לב ולו רק בעטיו של הפולמוס על האמנציפציה . כעבור 18 שנה נדפס הספר מחדש . אם כי יש להניח , שיוסט הסתייע בחומר הרב שאסף ועיבד לצורכי תולדות הישראלים , אין הספר החדש קיצורו של הישן . קודם כול מפני שלמעלה מחציו דן בנושא שיוסט לא נגע בו מקודם , והוא ההיסטוריה היהודית העתיקה . הפעם הקדיש לה מקום רב והשאי...  אל הספר
מוסד ביאליק