'תולדות הישראלים'

איזאק מרקוס ( מרדכי ) יוסט היה היחיד מבין חברי 'האגודה לתרבות ולמדע של היהודים' שבחר בהיסטוריה של היהודים כשדה עבודתו המחקרית הבלעדית . ספרו בעל תשעת הכרכים , תולדות הישראלים מזמן המכבים עד ימינו . מעובדת על פי המקורות . הנו הניסיון הראשון לתאר את תולדות העם היהודי בכל היקפן ובהתאם לדרישות המדע ההיסטורי של זמנו . חינוכו המסורתי ב'תלמוד תורה' ולימודיו באוניברסיטאות הקנו לו את הכישורים הדרושים למילוי המשימה הזאת . מוריו באוניברסיטאות היו בין הראשונים להכיר בהיסטוריוגרפיה כענף מדעי אוטונומי . הם לא ראו עוד את עצמם כמשרתיהן של דיסציפלינות אחרות , תיאולוגיות או משפטיות , אף לא כמטיפי מוסר השכל באמצעות תמונות מהעבר — כי אם כאוחזים בדיסציפלינה בעלת שיטה וחוקים משל עצמה ועומדת בזכות עצמה . בהשפעתם הוקצב גם להיסטוריה היהודית מקום מיוחד במסגרת הכוללת של 'מדע היהדות . ' במאמר הפרוגרמטי של 'כתב העת למדע היהדות , ' שהזכרנו , העלה עמנואל וולף את שלוש הדרכים להכרת היהדות : הפילולוגיה , ההיסטוריה והפילוסופיה . ההיסטוריה של היהדות מתארת שיטתית את התפתחותה של היהדות בזמן ואת עיצובה בשלושה ' כיוונים : ' ...  אל הספר
מוסד ביאליק