פרק שישי איזאק מרקוס יוסט, אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית