מאמריו של צונץ

בין המאמרים , שהתפרסמו בכתב העת של האגודה , בולטים שלושת החיבורים ההיסטוריים של צונץ . הראשון עוסק בנושא בלתי שגרתי בחקר ההיסטוריה : על שמות האתרים הספרדיים הנמצאים בכתבים יהודיים עבריים . עיקר החיבור נסב על זיהויים של כ 200 שמות עבריים בספרות ימי הביניים . יש לציין , שניכרים בו כבר כל מאפייני עבודתו המדעית של צונץ . הודות לכשרונו האנליטי , המפגין את כוחו בפרטים זעירים , לדייקנות בהבאת מקורות ולשקידתו באיסופם , הצליח לרכז עובדות בעלות ערך כשלעצמן , וגם להרים תרומה להבנת התקופה כולה . לדיוננו חשובה גישתו להיסטוריה היהודית , המתגלה כבר בדברי הפתיחה . בהדגשה רבה יותר מאשר בחיבורו על הספרות הרבנית הפריד צונץ גם הפעם בין תולדות ה'עברים' לבין תולדות ה'יהודים , ' שהתגבשו 'באפלת הימים , ' בין המאה החמישית למאה השנייה לפני ספה"נ . בחיבורו הראשון ציין את הירידה בתחום היצירה הספרותית , שחלה במרוצת הזמן הזה , ואילו הפעם עמד על חוסר הקשר והיעדר הרציפות בין שתי התקופות האלה , שרגילים לכנותן 'תקופת הבית הראשון' ו'תקופת הבית השני . ' חוץ מהמוצא האתני הזהה והאידיאות הקמאיות המשותפות לא הבחין צונץ בגיל...  אל הספר
מוסד ביאליק