לידתו של מדע היהדות

הראשון , שחש על בשרו באווירה העכורה , היה הדור הצעיר , שגדל בתקופה הזאת . אמנם ניתן לו עכשיו להשלים את השכלתו הכללית בבתי הספר התיכוניים , והיו גם שהלכו לאוניברסיטאות , ובמיוחד לאוניברסיטת ברלין החדשה . וכך , בדרך של לימודים שיטתיים , נפתח לפניהם השער לתרבות הגרמנית , שאבותיהם שאפו להשתלב בה . עתה היו בידיהם הכלים כדי לקחת חלק פעיל בפריחה התרבותית הגדולה , שהתחוללה לעיניהם בגרמניה . אכן , ניתן למצוא אותם בכל המערכות של הפעילות הרוחנית — וזאת בתקופה שבה עלתה הבורגנות בכל תחומי התרבות והמדע והעניקה לגרמניה דמות של 'עם המשוררים והוגי הדעות . '' בתוך כך התגבשה הדמות החדשה של משכיל יהודי , שהסטודנט היהודי יכול להיות נציגה . צעיר זה התערה בין חבריו הנוצריים במידה רבה ; וכשקם , עם השחרור מהשלטון הצרפתי , ארגון סטודנטים ארצי — ה'בורשנשאפט , ' שנשא את דגל איחוד גרמניה — הצטרפו אליו גם יהודים . עד שלא גברו באגודותיו גורמים קיצוניים , שנטו לרדיקליזם סוציאלי ופוליטי והבליטו את היסוד הנוצרי גרמני , לא היתה קבלת יהודים בתוכן נושא לוויכוח . לכאורה השיג אפוא הדור השלישי אחרי ויזל ומנדלסון את כל יעדי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק