פרק חמישי היסטוריה יהודית — מדע במדעי היהדות

בימי פעולתו הספרותית של החוג הפראגאי שהזכרנו ניכרים גם בקרב יהדות גרמניה סימנים של התעוררות ושיבה אל עצמה . אולם הגורמים לתסיסה בקרבה היו אחרים מאלה , שהשפיעו על משכילי בוהמיה . ההתעוררות הלאומית של עמי אוסטריה מול מגמת הגרמניזציה של הקיסרות ההבסבורגית — יותר משמשכה את היהודים להצטרף אל תנועתם ולהזדהות עם אחת מקבוצותיה האתניות , דחפה אותם , כאמור , לחזור ולגלות את הזהות היהודית של עצמם . לעומתם מצאנו את משכילי ברלין היהודים , כשהם עדיין נמשכים אחרי האידיאלים האוניברסליים של תנועת ה'השכלה , ' ומנסים למצוא את מקומם בתוך התנועה הלאומית בגרמניה , שקמה בעקבות כיבושי נפוליון . ברם , שלא כרצונם גרם הפולמוס על מעמדם האזרחי לשידוד מערכות היחסים ביניהם לבין משכילים נוצריים .  אל הספר
מוסד ביאליק