פטר בער

בשנת — 1811 כלומר , בזמן שלויזון שהה עדיין בפראג — נקרא פטר בער לשמש ' מורה מוסר' בבית הספר 'הישראלי הראשי' שם . בער נמצא מתאים למשרה הזאת על סמך ספרי הלימוד שחיבר ובעקבות דעותיו , שהביע בספר כוס ישועות , שנדפס בשנת . 1808 הגורם הישיר לחיבור הספר הזה היה פרסום חוקה ליהודי בוהמיה בשנת . 1797 משום כך יש דמיון בין הספר הזה לבין 'דברי שלום ואמת' של נ"ה ויזל , שאף הוא בא , כידוע , בעקבות תקנות כאלה . מגמת שניהם היתה לעודד את הציבור היהודי לקבל את הוראות השלטון ; אולם לעומת מתינותו של ויזל נהג בער בקיצוניות . לוויזל , שכתב את דבריו בברלין מיד אחרי פרסום 'פטנט הסובלנות' של יוסף השני , היה יסוד לקוות לתוצאות טובות ; אך בער , שפירסם את ספרו בבוהמיה אחרי שהוכח , כי רצון השלטון אך לצמצם את הפעילות בתחומי החיים היהודיים , ידע היטב את המגמה וקיבל אותה מכול וכול . ספרו כוס ישועות התייחס לחינוך המסורתי . כמו שאר ה'משכילים , ' תלה במלמדים שבאו מפולין את אשמת קלקולו . בביטויים מלאי ארס ושנאה תיאר את 'מכת' המלמדים הפולניים וגינה את הבדלנות היהודית בגין שמירת מנהגיהם , המנוגדים , לפי דעתו , למנהגים המקוב...  אל הספר
מוסד ביאליק