על החסידות

במדור הידיעות על חיי היהודים במקומות שתים מצאו עורכי שולמית גם הזדמנות לספק לקוראיהם ידע על החסידות . ייתכן שבעקבות מאמריו של בער הביטו גם על התנועה הזאת כעל גילוי של כת חדשה . יש לזכור , שהפולמוס בין החסידים ה'חדשים' לבין מתנגדיהם , שהתסיס ברבע האחרון של המאה הי"ח את קהילות פולין , הדים מעטים ממנו הגיעו מערבה . בקרב הפלג המערבי של היהדות האשכנזית נמנעה התפשטות החסידות מסיבות שונות , כגון פיזורה על פני מדינות רבות וחייה בקהילות זעירות . ההזדמנות הראשונה לשמוע פרטים כלשהם על התנועה הזאת ניתנה ליהודי גרמניה מידי שלמה מימון . בספרו 'סיפור חייו , ' שנכתב בגרמנית וראה אור בשנת , 1792 הקדיש שלמה מימון פרק מיוחד לחסידות . ' מימון נפגש עם החסידות בצעירותו , בשנות ה , 70 בזמן הפולמוס הראשון , כלומר — בימי ההתנגשות הראשונה עם המתנגדים והטלת החרם בשנת . 1772 מימון היה סבור שכבר בא הקץ על התנועה , ולכן סיים את דבריו בקביעה : 'עכשיו לא נשתיירו מכת זו אלא שרידים בודדים מפוזרים פה ושם . ' שבע שנים אחרי כן הדפיס בן ליטא אחר , הדרשן הנודד ר' ישראל ליבל , קונטרס גרמני תחת הכותרת : 'ידיעה מהימנה על כת ח...  אל הספר
מוסד ביאליק