טיטוס, רשע או נאור?

עניין מיוחד יש במאמר שהופיע בשולמית בשנת . 1807 מחברו , שלמה יעקב כהן , נתן לחיבורו את הכותרת : 'משהו על חיי הקיסר טיטוס ועל אופיו — או : הסתירה במסורת' . למעשה לא עורר כהן בעיה חדשה . ההערכות המנוגדות של אותו שליט רומא , הנמצאות אצל יוספוס פלביוס ויוסיפון , מצד אחד — ובתלמוד , מצד שני , כבר העסיקו , כפי שראינו , כרוניקאים עבריים אחדים . יוספוס פלביוס , וכמוהו מחבר 'ספר יוסיפוך , שיבחו את טיטוס ואת מעשיו , ולעומתם ראתה בו המסורת התלמודית רשע מרושע . ב'היסטוריה עולמית' קרא כהן , כי טיטוס נחשב לאדם אציל ועדין נפש , ובא אפוא לידי מבוכה . יהודי כמוהו , 'המתגבר על כל הדעות הקדומות , אבל לנוכח אסונה האיום של מולדתו לשעבר אינו יכול להיות ואסור שיהיה אדיש , מה יחשוב על טיטוס , וכיצד ירגיש כלפיו ' ? הרי טיטוס היה 'הגורם לאסוננו ... הוא גרר אותנו בכוח מהארץ , שאבותינו — על פי עדות כל ההיסטוריונים של העת העתיקה — הפרו ועיבדו ביד חרוצה במשך מאות שנים רבות את הריה ועמקיה , אל ארצות נכר ולשונות זרות ... הוא העביר אותנו ממצב של פעילות ומועילות למצב של חוסר תועלת והחרפות . אהה , הוא עשה אותנו אומללים ...  אל הספר
מוסד ביאליק