נושאים היסטוריים בכתב־העת 'שולמית'

חבורת ה'משכילים , ' שהוציאו לאור את המאסף הצליחו לפרסם בין השנים 1790— 1784 שישה כרכים . שלושת הכרכים הראשונים הופיעו בקניגסברג , והאחרונים בברלין . אחרי כן חלה הפסקה , ובין השנים 1797 — 1794 ראו אור רק גליונות בודדים , * הדברים שבקטע הזה ראו בחלקם אור במאמרי ב'ציוך , שנה ל"ט ( תשל"ד , ( עמ' . 113 — 86 שצורפו לכרך אחד . מאז היתה הפסקה נוספת , עד שבשנת 1809 לקח שלום הכהן את העריכה על עצמו , ובשלוש השנים הבאות הוציא לאור שלושה כרכים נוספים . בשנת 1811 חדל המאסף סופית להופיע . אומנם בשנת 1829 עשה יעקב פירשטנטל נסיון לחדשו , אולם הצליח לפרסם רק כרך אחד . כרגיל במפעלי עיתונות בכלל , ובעיתונות היהודית בפרט , גרמו סיבות פיננסיות — מיעוט חותמים — לקשיי קיום . על הפסקת הופעת המאסף השפיעה , בנוסף לכך , ירידת העניין אצל הציבור היהודי בעיתון עברי , שכן התמעטו קוראי עברית , וידיעת הלשון הגרמנית התפשטה בקרב אותם חוגים , שתמכו קודם לכן בה מ א ס ף . כידוע , היתה הפצת השפה הגרמנית בין צעירי ישראל אחת המטרות החינוכיות החשובות של ה'משכילים , ' והם הצליחו אפוא להשיגה עד סוף המאה הי"ח . הופעת כתב העת היהוד...  אל הספר
מוסד ביאליק