'קורות נוספות' ליעקב בודק

יעקב בודק ( 1855— 1819 ) מלבוב — סופר , מבקר , מייסד כתבי עת עבריים ומפעילי ה'השכלה' בגליציה — דאג , כאמור , להוציא מחדש את קורות העתים . המהדורה הזאת נדפסה בעיר מגוריו בשנת , 1851 כלומר — יובל שנים אחרי שיצאה המהדורה הראשונה . בודק הוסיף חלק בשם קורות נוספות , שבכמות עמודיו אינו נופל מחיבורו של טרביטש . כמו טרביטש , שילב גם הוא בסיפור המאורעות הפוליטיים קטעים מההיסטוריה היהודית ; וכמוהו המשיך והתרכז בעניינים הנוגעים לתחום הקיסרות האוסטרית , אלא שבתיאור אירועים יהודיים הקדיש תשומת לב יתרה לקהילות מולדתו , גליציה . אולם בעיקרו של דבר מבדיל בינו לבין המזכיר של הרבנות בניקולסבורג פער של דור חדש עם גישה חדשה כלפי המאורעות שסביבו . אף על פי ששיווה לחיבורו צורה של אנלים , אין בודק עוד אותו סופר תמים המסתפק ברישום קורות בני אדם , כפי שקרא עליהן או חווה אותן , אלא הוא מוסיף עליהן מהרהורי לבו ומביע את דעתו על המתרחש הן אצל העמים הן בקרב הציבור היהודי . כך , למשל , עוררה הדרמה של נפוליון , ששלביה האחרונים התגוללו לעיניו , את מחשבותיו על דרכי ההיסטוריה בכללן . בכעין מבוא לחיבורו כתב : 'מעשי בני א...  אל הספר
מוסד ביאליק