'עמק הבכא' ליוסף בן יהושע הכהן

נראה לנו כאילו ביקש יוסף הכהן למלא עתה את ההבטחה , שנתן בספרו הראשון , והתחיל מיד אחרי סיומו ללקט חומר , שיתאר את גורל היהודים וימלא את הפינה בפנורמה של העמים , השמורה לתולדות ישראל . ייתכן גם כן , כפי ששיער שד"ל , ' שהושפע מספרו הפורטוגזי של שמואל אושקי . יוסף לא רמז על כך במפורש , אולם הוא וגדליה אבן יחייא , בעל ספר 'שלשלת הקבלה , ' היו היחידים בין הכרוניקאים היהודים של התקופה , שלקחו ממנו ונקטו שמו . מדבריו במבוא ל'דברי הימים' יכולנו ללמוד , שההיסטוריה היהודית משתקפת בעיניו כרצף של גזירות ואסונות , של 'תלאות ... בארצות הגויים מיום גלות יהודה מעל אדמתו עד היום הזה . ' לכן קרא לספר זה ע מ ק הבכא 1 'כל הקורא בו ישום וישאף יחד , ועפעפיו יזלו מים' . הספר הושלם בראשונה בכסלו שנת שכ"ד , "( 1563 ) אולם יוסף לא הרפה ממנו , ובשנת של"ה , ( 1575 ) סמוך למותו , הוסיף עליו הוספות . 'מגיה' עלום שם המשיך את תיאור המאורעות ער שנת שס"ה . ( 1605 ) בדפוס הופיע הספר רק בשנת 1852 בווינה , באמצעות הסופר העברי מאיר הלוי לטריס . את המהדורה הזאת ערך על יסוד כתבי יד השונים , שהכין שד"ל , והוסיף לה מבוא והערות...  אל הספר
מוסד ביאליק