'סדר אליהו זוטא' לר' אליהו קפשאלי

כבר נאמר על חיי הרוח של יהודי איטליה , ש'חוץ מיוצא מהכלל אחד לא היתה תקופה בתולדות היהודים כתקופת הרנסנס , שבה השיגו היהודים מזיגה מוצלחת כל כך בין תרבות אבותיהם לבין תרבות שכניהם ... היהודים בתקופת הרנסנס , שתירגמו את אבן ראשד , שהצטיינו כרופאים , שחקרו באסטרונומיה , שכתבו מחזות , שביימו בתיאטראות וחיברו מוסיקה , כולם , כמעט ללא יוצא מהכלל לא זו בלבד שהיו יהודים נאמנים , אלא אף היו פעילים בחיי הרוח של ישראל , הגו עברית ועסקו בתורה ושקלו וטרו בהוויות התלמוד . '' לקראת סוף התקופה הזאת — על סף המאה הט"ז — חוו את גורלו הטרגי של המרכז המפואר בספרד , כשפליטים באלפיהם , ממגורשי ספרד ופורטוגל , באו כדי להתחיל ביניהם בחיים חדשים . בינתיים הגיעו מבחוץ הדי פעולתו של מרטין לותר , שקרא תער על האפיפיור ועל השלטון האוניברסלי של הכנסייה . סדקים ראשונים אלה בבניינה המפואר של הכנסייה לא נעלמו מעיני יהודי איטליה , ותגובותיהם השונות מצביעות על רגישותם למתרחש גם במחנה הנוצרי . צירוף של גורמים כה שונים , כמו רוח הרנסנס וההומניזם לצד חוויות הקנאות הדתית , בהופיע סימניו הראשונים של פילוג בכנסייה השלטת , גרם ...  אל הספר
מוסד ביאליק