'סדר הקבלה' לר' אברהם בן דאוד

הכרוניקה היהודית הראשונה , שהגיעה אלינו בשלמות , היא סדר הקבלה , שנתחבר על ידי ר' אברהם בן דאוד ( הראב"ד ) בטולידו בשנים . 1161— 1160 המחבר מתחיל את החיבור באדם הראשון והולך ומונה את שנות האבות , השופטים ומלכי יהודה עד אחרי חורבן הבית הראשון . על מלכי ישראל פסח . את הכרונולוגיה הזאת מבסס המחבר על חישובי 'סדר עולם רבא , ' ששימש , כאמור , את הכרוניקאים עד העת החדשה . החל בחורבן הבית הראשון מחלק הראב"ד את הזמנים על פי החכמים , כלומר : לפי סדר אנשי כנסת הגדולה , תנאים , אמוראים , רבנן סבוראי והגאונים , ומונה לכל תקופה את מספר הדורות : עשרה לאנשי כנסת הגדולה , חמישה לתנאים , שבעה לאמוראים , חמישה לסבוראים ולגאונים , ועוד שישה דורות לרבנים , סך הכול שלושים ושמונה דורות מאז חגי , זכריה ומלאכי עד הרב יוסף הלוי והרב ברוך בר יצחקי , שהיו מוריו . בחלק האחרון , שהוא החלק המקורי והחשוב של הספר , מתאר הראב"ד את העברת ההוראה מבבל לספרד , ומוסר אגב כך פרטים חשובים מחיי היהודים בספרד של זמנו . בחיבור הספר הנחתה את הראב"ד מגמה ברורה , שאותה הציג בפסקת הפתיחה : 'זה ספר הקבלה כתבנוהו להודיע לתלמידים , כי ...  אל הספר
מוסד ביאליק