תוכן העניינים

פתח דבר 9 מבוא 11 כתיבה היסטורית בימי הביניים ; 11 'סדר הקבלה' לר' אברהם בן דאוד 13 פרק ראשון : חידוש ההיסטוריוגרפיה בדור מגורשי ספרד ופורטוגל 71 — 17 ' ספר היוחסין' לאברהם זכות ; 11 'סדר אליהו זוטא' לר' אליהו קפשאלי ; 23 'דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר' ליוסף בן יהושע הכהן ; 29 'עמק הבכא' ליוסף בן יהושע הכהן ; 34 'שבט יהודה' לשלמה אבן וירגה ; 37 'ניחומים לתלאות ישראל' לשמואל אושקי ; 43 'מאור עיניים' לעזריה די רוסי ; 48 'שלשלת הקבלה' לגדליה אבן יחייא ; 63 לסיכום ; 70 סיומה של תקופה . 70 פרק שני : יהדות אשכנז על סף העת החדשה 95 — 72 ' צמח דוד' לדוד גנז ; 72 'יון מצולה' לנתן נטע הנו ^ ר ; 83 'סדר הדורות' ליחיאל היילפרין ; 85 ' קורות העתים' לאברהם טךביטש ; 87 'קורות נוספות' ליעקב בודק ; 91 לסיכום . 94 פרק שלישי : כתיבה היסטורית בתקופת ה'השכלה' 159 — 96 חבורת 'משכילי' ברלין ; 96 יחסם של ה'משכילים' לחקר ההיסטוריה ; 101 מנדלסון ו'המאספים' ; 101 ' המאסף' ; 106 בצלו של קאנט : לצרוס בנדוד , שאול אשר ודוד פרידלנדר ; 113 נושאים היסטוריים בכתב העת 'שולמית' ; 121 פטר בער על הכיתות ; ...  אל הספר
מוסד ביאליק