הכתיבה ההיסטורית היהודית מהרנסנס עד העת החדשה

ראובן מיכאל ראובן מיכאל הכתיבה ההיסטורית היהודית מהרנסנס עד העת החדשה ראובן מיכאל ההיסטורית היהודית מהרנסנס עד העת החדשה מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק