ט. עיונים שונים

מאמר זה , השלושה עשר לפי הסדר הכרונולוגי , הוא קובץ של הערות שונות , שנכתבו בידי פלוטינוס בזמנים שונים . פורפיריוס מצא אותן ברשימות רבו וקיבצם יחד , כדי לחבר את המאמר התשיעי של האנאדה השלישית . אץ לחלק את השכל ל'נושא' ול'מושא , ' כי שניהם חד הם . כל מה שהשכל 'רואה / אינו רואה אותו במשהו אחר אלא בעצמו , כי בו מושא השכל ( הערה . ( 1 על האדם להתמקד במה שהוא הטוב בטבעו . אז ישיג את היהוא' ( הערה . ( 2 נפש היקום אינה בשום מקום וחסרת תנועה היא . ולעומתה שרויות הנפשות היחידות בתנועה ויוצרות לעצמן דמרות גשמיות ( הערה . ( 3 ה'אחד' נמצא בכל מקום ואינו בשום מקום ( הערה . ( 4 הנפש בחינת חומר היא ביחס לשכל ( הערה . ( 5 לפני מחשבתנו על עצמנו קיימת מחשבה אחרת , מחשבת השכל ( הערה . ( 6 ה'אחד' נמצא מחוץ ולמעלה מן התנועה והמנוחה , וכן למעלה מן המחשבה ( הערה . ( 7 המעבר ממציאות בכוח אל מציאות בפועל אינו דומה במצויים מורכבים ובבלתי מורכבים ( הערה . ( 8 ה'טוב' הוא למעלה מהמחשבה , אף אינו מודע עצמו ( הערה . ( 9 . 1 'השכל' — אומר אפלטון - 'רואה את האידיאות ההוות ביצור החי הממשי , ' ואחר כך אומר הוא' ש'הבורא ...  אל הספר
מוסד ביאליק