ח. על הטבע וההתבוננות והאחד

מאמר זה , השלושים לפי הסדר הכרונולוגי , מוקדש להתבוננות , קונטמפלאציה , שתופסת מקום מרכזי במשנתו של פלוטינוס . ההתבוננות - חשיבותה מרובה לא רק בחיי האדם , אשר לדעת פלוטינוס חייב הוא להתמסר לה ולא לפעולה מעשית , שרק אז יהיו חייו יאים לחיי האדם . תפקיד חשוב ניתן להתבוננות גם באונטולוגיה של פלוטינוס . הטבע , כלומר החלק התחתון של נםש העולם , יוצר הכול על ידי התבוננות . החלק העליון של נפש העולם מתבונן בשכל , והאחרון פונה במחשבתו אל הטוב ( ה'אחד ( ' שהוא מקור החיים וההתבוננות . מאמר זה מצטרף לשלימות עניינית למאמרים הבאים , ( V 8 , V 5 , ll 9 ) 33-31 שחילקם םורםיריוס באנאדות שונות . הבה נדמה לרגע , שכל היצורים , ואף חסרי התבונה כגון הצומח והאדמה המצמיחה אותם , מתבוננים ( פרק . ( 1 הטבע מחולל את החומר באמצעות היסוד השכלי ( הלוגוס ) ; הטבע מעביר את הלוגוס לחומר . היסוד השכלי נשאר ללא תנועה . כל יסוד יוצר יסוד חדש כצלמו , עד היסוד האחרון שאינו מסוגל עוד ליצור חדש ( פרק . ( 2 הטבע עצמו בחינת התבוננות הוא , ואף יצירתו 'התבוננות' היא ( פרק . ( 3 הקרוי טבע אינו אלא החל ק התחתון של נפש היקום , יציר ה...  אל הספר
מוסד ביאליק