ב. על ההשגחה

מאמרו של פלוטינוס 'על ההשגחה' חול ק בידי פורפיריוס לשני חלקים : , 1 III 2 111 ( ה 47 וה 48 לפי הסדר הכרונולוגי . ( על ההשגחה כתבו הסטואיים : כרי סיםוס כתב חיבור על נושא זה . ( Stoicorum veterum fmgmenta , in p . 203 ) סנקה הקדיש לנושא זה מאמר בשם De providentia השם של שלושת מאמריו של אפיקטטוס ( I 6 ; I 16 ; III 17 ) הוא 'על ההשגחה . ' על ההשגחה כתב גם פילון האלכסנדרוני . מלבד הנ"ל דנו בבעיה זו האפלטוניים האמצעיים : גאיוס , אלבינוס , אפוליאוס . מאמרו של פלוטינוס מצטיין , לעומת שאר המאמרים , בעומקו , בלהט ובריבוי הנימוקים . אחדים מהם שאב מהתיאודיקיאה לאפלטון שבספר העשירי של ה'חוקים . ' אולם בכללה עבודתו זו מקורית היא , והיא התיאודיקיאה העשירה והעמוקה ביותר שקיבלנו מהתקופה העתיקה . כפי שמציץ פלוטינוס עצמו בפרק הראשון , ( 1111 ) רצונו לדון במאמר יסודי ותמציתי בבעיית ההשגחה ולהתגבר על אלה המטילים ספק בקיומה ( האםיקוריאים ) וכן להפיל את דעותיהם של אלה הטוענים , שאת העולם ברא בורא מרושע . Cf . Enn . 111 6 , 15 ; IV 9 , 3 . 22 . 23 בכוכבים . היקום הגשמי הוא יצורו של העולם השכלי הנצחי . העול...  אל הספר
מוסד ביאליק