ט. נגד הגנוסטיים

מאמר זה , השלושים ושלושה לפי הסדר הכרונולוגי , הוא בץ היפים בחיבוריו של פלוטינוס . פורפיריוס ( Vita PIotM , 16 ) מציין , שאת המאמר הזה קרא מחברו בשם 'נגד הגנוסטיים . ' ואילו במקום אחר ( Vita , 24 ) הוא מצטט וקוראו בשם 'נגד אלה , הטוענים , שבורא העולם רע הוא ושהעולם גם הוא רע / במאמר זה נשמעת המחאה החריפה ביותר של הפילוסופיה היוונית נגד הגנוסיס . םלוטינוס ראה בהשפעת הגנוסטיים דבר נפסד ביותר , ולכן , כפי שכותב פורםיריוס בפרק השישה עשר של יהיי פלוטינוס , ' חיבר , מלבד טיעוניו שהשמיע בעת הרצאותיו , גם ספר מיוחד 'נגד הגנוסטיים . ' בעיני פלוטינוס היו דעותיהם של הגנוסטיים , 'המחללים את דבריהם היפים והמלאים אמת של הוגי הדעות הקדמונים והאלוהיים' ( עי' פרק 10 במאמר הזה ) ובמיוחד של אפלטון , לא רק מלאים סילופים אלא גם חסרי מוסר . התקפה זו על הגנוסטיים באה להוכיח הוכחה ברורה , שהדעה על הניאופלטוניות כגנוסיס מוסווית כביכול , מוטעית היא H . Jonas , Gnosis und ) . ( spataniker Geist , I 1934 , II 1 , 1954 לא פעם נשקלה הבעיה , למי מקרב הגנוסטיים הנוצריים הרבים נתכוון פלוטינוס . דנו בבעיה זו : Ed . Sch...  אל הספר
מוסד ביאליק