ה. על מה שבכוח ובפועל

במאמר זה , העשרים וחמישה לפי הסדר הכרונולוגי של פורפיריוס , דן המחבר בבעיית מהותו של החומר בעולם השכלי ובעולם הגשמי לאור התורה על מה ש'בכוח' ועל מה ש'בפועל . ' מציאות 'שבכוח' ומציאות 'שבפועל' מה הן ? האם שתיהן קיימות הן בעולם הגשמי והן בעולם השכלי ? המציאות בכוח היא כעין חיק שעליו לקלוט צורות-אידיאות ( פרק . ( 1 החומר מציאות בכוח הוא , משל הנחושת שהיא פסל 'בכוח . ' וממה שמצוי קודם 'בכוחי יוצא אחר כך למציאות 'שבפועל , ' וזאת על ידי התחברותה של הצורה ( האידיאה ) לחומר , וחיבור שניהם יחדיו . הצורה ( האידיאה ) היא מציאות בפועל ( פרק . ( 2 החומר שבעולם השכלי אינו תשתיתה של ההשתנות , שגם הוא מציאות ' - שבפועל , ' והוא 'פועל' ( פרק . ( 3 לעומתו החומר שבעולם הגשמי הוא לעולם 'לא הוויה , ' מתקיים אך 'בכוח / והוא אך צל אפסי ואפל ( פרקים . ( 5-4 . 1 אומרים יהיות בכוח ובפועל / אבל אומרים גם 'פועלי כאחד מן הדברים הנמצאים . לפיכך ראוי להתבונן מה פירוש בכוח ומה בפועל ; וכלום הפועל והיות בפועל שווים זה לזה' ואם דבר שהוא בפועל הוא גם פועל' או ששניהם נבדלים זה מזה' ומה שיש בפועל אינו צריך להיות גם פועל ...  אל הספר
מוסד ביאליק