ד. על החומר

מאמר זה , השנים עשר לפי הסדר הכרונולוגי , שמו בכתב היד של האנאדות ובכותרות עתיקות - 'על החומר . ' ואילו פורפיריוס ( Vita Plotini 4 ) קרא לו 'על שני סוגי החומר . ' שם זה הולם יותר את תוכן המאמר , שהרי בחלקו הראשון ( פרקים ( 5-1 נידונה בעיית החומר הרוחני , ואילו בחלקו השני ( פרקים ( 16-6 מדובר בחומר שבעולם הגשמי . מוסכם ( בקרב האפלטוניים , חסידי אריסטו והסטואיים , ( שהחומר הוא התשתית הקולטת אידיאות . אולם שנויה במחלוקת הדעה על טיבה של תשתית זו ו גשמית ( הסטואיים ) או לא-גשמית ( האפלטוניים וחסידי אריסטו . ( בין חסידי הדעה על החומר הלא-גשמי , יש אחדים הגורסים שליד החומר , שהוא התשתית של המצויים בעולם הגשמי , קיים חומר נוסף שהוא התשתית של האידיאות ועצמים לא גשמיים שבעולם השכלי הרוחני ( פרק . ( 1 אלה , השוללים את קיומו של החומר השכלי מעלים ארבעה נימוקים לכך : אין בעולם השכלי דברים בלתי-מוגדרים , אינסופיים וללא צורה ; כל הוויה רוחנית יחידה היא ולא מורכבת r המצויים הרוחניים בלתימשתנים הם , ועל כן אינם זקוקים לתשתית , המאפשרת שינויים ; , אין להסביר התהוותו של החומר השכלי שנצחי הוא . ( פרק . ( 2...  אל הספר
מוסד ביאליק