ג. האם פועלים הכוכבים?

במאמר מאוחר זה ( החמישים ושתיים לפי הסדר הכרונולוגי של פורםיריוס ) יוצא . פלוטינוס נגד הדעות האסטרולוגיות הקדומות , ואגב , הוא עשה זאת גס במאמריו הקודמים י 'על ההשגחה' , 1 111 ) השלישי לפי הסדר הכרונולוגי ) וב'נגד הגנוסטיים ; 9 H ) מס' 33 לפי הסדר הכרונולוגי . ( פלוטינוס סבור , שמהל ך הכוכבים מאותת על המאורעות הבאים , אולם אין הוא הגורם להם , כפי שמדמים המוני העם . המוני-העם מדמים , שהמזלות גורמים במהלכם לעושר ולעוני , לבריאות ולמחלה , למידות טובות ולחטאים ( פרק . ( 1 אם נניח שהמזלות מחוסרי-נפש הם , הרי אך את הנכסים הגשמיים ( כגון החום והקור ) הם מסוגלים להעניק לנו . ואם בעלי נפש הם , הרי הם , האלוהיים , את הרע לא יעשו מרצונם ( פרק . ( 2 ומגוחך הוא לטעון , שלא מרצונם יעשו את אשר יעשו , אלא מתוך אונס , כלומר בשנותם את מקומם ישתנו גם הם ויעניקו כל פעם דברים אחרים ( פרק . ( 3 שטות היא כמו כן לומר , שמזל זה או זה רואה את זולתו וישמח לראותו , וכשיראה מזל אחר ירגז או יתעצב , ובהתאם לכך יעוררו בבני האדם רגשות ידידות , שנאה וכוי ( פרק . ( 4 איוולת היא גם הדעה , שהירח טוב בחגו ורע בחודשו , שהכ...  אל הספר
מוסד ביאליק