א. על הרקיע

במאמר זה , הארבעים לפי הסדר הכרונולוגי של פורפיריוס , מגן פלוטינוס על תורת נצחיותם ואי השתנותם של השמים ושל גרמי-השמים , כלומר של הספירה שמעל לירח . המחבר יוצא נגד הסטואיים והאפלטוניים בעלי נטיות סטואיות , שפירשו את 'טימאיוס' לאפלטון ברוח לא נכונה : הם טוענים , כי לדעת אפלטון היקום כולו , על הספירה השמימית , נתון לשינויים סדירים במחזור אינסופי , וכן שהספירה שמתחת לירח ומעל לירח בנויות מאותו עצם ומשפיעות זו על זו . פלו טינוס שולל גם את דעתו של אריסטו , שהעולם השמימי בנוי מעצם חמישי , ולא מהאש , כפי שטענו האפלטוניים . השמים בשלמותם וחלקיהם ( גרמי השמים ) בעליי נצח ייחודי הם , ואילו המצויים בספירה שמתחת לירח ( הארצית ) אך בעלי נצח סוגי הם ( פרק . ( 1 את נצחיותם של השמים והכוכבים ניתן להסביר בכך , שהם בנויים מהאש השמימית והם מונהגים על ידי נפש העולם השמימית , בעוד החי שבספירה התת ירחית מורכב מחלקיה הנחותים של הנפש ומהיסודות הארציים ( פרקים . ( 5-2 אין בגרמי השמים שום תוספת של יסודות העולם התת ירחי , ויסודות נחותים אלה לא ישפיעו כלל על הספירה העל ירחית ( פרקים . ( 8-6 . 1 אומרים שהעולם קיי...  אל הספר
מוסד ביאליק