ח. הרע מהו ומאין בא?

במאמר זה , החמישים-ואחד לפי הסדר הכרונולוגי , דן המחבר בבעיה - מה הם הדברים הרעים , ומניין הם . פלוטינוס מצביע על כך , שאץ מקור הרע בחוסר השליטות ובחולשתה של הנפש . הרע זהה עם החומר , אשר הביא את הנפש לירידתה . ולפיכך חייבת הנפש להיטהר ולהשתחרר מהחומר , מהגשמיות . מהו הרע , וכיצד ניתן להכיר ולדעת אותו ( פרק . ( 1 הרע אינו קיים בקרב ההוויות הממשיות ( כלומר בשכל ובנפש ) וכן במה שהוא למעלה מהוויות אלה ( כלומר ב'אחד , ( ' כי האחד , השכל והנפש - טובים הם . הרע שונה בתכלית השוני מההוויה הממשית , הוא סביל בתכלית הסבילות , הוא החלל האינסופי והמחסור המוחלט . הרע המוחלט הוא החומר , ויש גם רע סגולי ( פרקים . ( 3-2 הגופים רעים במידה שהם מכילים את החומר . הנפש כשלעצמה אינה רעה , אלא הרע שבה מקורו בהת חברותה עם הגוף בעל החומר . הנפש המושלמת , שפניה אל השכל , לעולם תהא טהורה ותפנה עורף לחומר ( פרק . ( 4 החומר הוא בחינת המחסור המוחלט ; אין הוא הרע בחינת פרט , אלא מקור הרע בכלל ( פרק . ( 5 מהו פשר דבריו של אפ לאטון על הכורח ברע ( פרקים . ( 7-6 לא האידיאה הטהורה , כי אם האידיאה המושתתת על החומר מביאה ...  אל הספר
מוסד ביאליק