ז. על הטוב הראשון

חיבורו האחרון ( מם' ( 54 של סלוטינוס , שכתבו זמן קצר לסני מותו , הוא מאמר קצר ' על הטוב הראשוני ועל שאר סוני הטוב . ' המחבר דן בו בקצרה בטוב העילאי , בבעיית החיים והמוות . הטוב של הנפש נעוץ בשאיסתה אל הטוב הראשוני , בו תלוי הכול , בעוד הוא אינו תלוי בדבר ( פרק . ( 1 מיד לאחר הטוב עומד השכל , אחריו נפש היקום והנפשות היחידות . הנפש תשקיף אל הטוב דרך השכל ותשיג את הטוב אם תחזה בו ( פרק . ( 2 כיוון שהחיים והנסש ממשיכים להתקיים לאחר המוות , אין אפוא שום רע במוות הפיסי , ונהפוך הוא , כי הנפש בלי הנוף דווקא תפתח את סעולתה הנכונה ( פרק . ( 3 . 1 מי יכול לומר' שיש דבר הטוב לכל בריה ואינו פעולת החיים על פי דרכה' ואם עשויה בריה מדברים הרבה' הטוב לה הריהי פעולתו של המשובח שבה' פעולה שיאה לו' שכדרכה היא תמיד ואינה מתמעטת כלל ? 1 והרי פעולת הנפש היא לה לזו הטוב שכדרכה . ואם מכוונת פעולתה כנגד הטוב ביותר והיא עצמה טובה ביותר' הרי לא יהא זה טוב' שהוא לה לבדה' אלא גם טוב גמור . ואם יש בריה הפועלת שלא בשביל אחר מפני שהיא המשובח שבנמצאים ולמעלה מהם' הרי ברור שזהו הטוב' שעל ידו האחרים יכולים ליטול חלק בטו...  אל הספר
מוסד ביאליק