ה. האם יטול האושר תוספת לפי הזמן?

מאמר זה הוא השלושים ושישה לפי הסדר הכרונולוגי . נידונה בו הבעיה , ששימשה תכופות נושא לוויכוח באסכולות הפילוסופיות , והיא : האם הולך ורב האושר עם אורך הזמן . הפריפאטטיים , הסטואיים והאפיקוריאים טענו בקול אחד , שאין ערך של ממש לאורך הזמן באשר לאושר . תרומתו המקורית של פלוטינוס לוויכוח זה היא בטיעונו , שחיי אושר של ממש הם החיים בנצחיות ולא בזמן . ועל כן אין למדוד את החיים האלה במידות הזמן , אלא לפי הנצח , כלומר אין לאושר אורך זמן , כי הוא מחוץ לתחום הזמן . לעולם הנאת האושר היא הנאה שבהווה . המאושר חומד את הקיים עתה , לא את מה שחלף או שעתיד להיות ( פרקים . ( 2-1 העימות עם הדעות של המתנגדים בעניין האושר והזמן ( פרקים . ( 5-3 ובאשר לצער ( היפוכו של האושר ) הריהו הול ך וגובר לא בגלל אורך זמנו , אלא בגלל התגברותו ( פרק . ( 6 אין למדוד את חיי האושר לפי מידת הזמן , אלא לפי מידת הנצח ; אין האושר ממושך אן קצר יותר , אלא הוא אשר הוא ( פרק . ( 7 זכר האושר שחלף לא יוסיף דבר לחיי האושר בהווה ( פרקים . ( 9-8 את האושר לא יקבעו מעשי תהילה , כלומר גורם חיצוני , אלא העמדה הפנימית , דהיינו הפעולה הזכה של הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק