ד. על האושר

את המאמר 'על האושר' - הארבעים ושישה לפי הסדר הכרונולוגי - כתב פלוטינוס בתקופה האחרונה לחייו . המחבר דן בבעיה , מהו דרך חיינו שתוליכנו אל השגת הטוב האמיתי . המחבר מותח ביקורת על דעותיהם של אריסטו ושל הסטואיים על האושר , והוא קובע שאושרו של החכם בכך שהוא חי בעולם השכלי , ושהחכם לא ייגרע מאושרו אף נוכח תהפוכות הגורל , בעת מצוקה ותלאות . החכם , שמטרתו העיקרית היא הטוב , עומד למעלה מכל הארצי , ולא ישתעבד לשום קניין ארצי . הוא עצמאי בהחלט , חי אך בעולם השכלי , ואורו הפנימי יאיר בדומה לפנס , אף כי בחוץ ישתוללו הסער והסופה . כל הטוען , שהאושר נעוץ במילוי התפקיד המייחד יצור מסוים , או בחיי היצור בהתאם לטבעו , חייב לייחס אותו גם לחי ולצומח ( פרק . ( 1 מוטעית היא גם הדעה , שהאושר כרוך כתחושת התענוג . כמו כן אין לקבל את דעות הטוענים , כי אמנם האושר כרוך בחיים נבונים אבל שאין לשאוף אל השכל לשמו , אלא משום שהוא מבקש ומוצא 'ערכים טבעיים ראשוניים' ( פרק . ( 2 פלוטינוס טוען , שאושרו של האדם נעוץ בחיים מושלמים , כלומר בחיים שכליים טהורים ( פרק . ( 3 כדי להשיג את האושר אין החכם זקוק לשום דבר זולת חיים שכ...  אל הספר
מוסד ביאליק