ג. על הדיאלקטיקה

המאמר על ה'דיאלקטיקה' הוא העשרים לפי הסדר הכרונולוגי של פורפיריוס . לפי תוכנו הוא קשור במאמר הקודם , שבו ציין פלוטינוס במיוחד , שהמחשבה הטהורה היא המידה העיקרית שבאמצעותה תדמה הנפש אל האלוהים . על המאמר ' על הדיאלקטיקה' ללמדנו מה היא הדרך המוליכה אל הראשית של הראשית , אל פיסגת העולם השכלי . את המאמר , המורכב משישה פרקים , אפשר לחלק לשני Cf . Stoicorum veterum fragmenta 111 , 295 , 299 . 19 . 20 ר' הערה . 11 חלקים . בראשון ( פרקים ( 3-1 מאפיין המחבר שלושה סוגים של בני אדם בעלי כשרונות מיוחדים , והם : חובב מוסיקה , אוהב ופילוסוף , והוא מלמדנו כיצד להוליכם אל 'המקום העליון ; ' החל ק השני ( פרקים ( 6-4 מסביר את מהותה של הדיאלקטיקה , את עליונותה על תורת ההיגיון לאריסטו ושל הסטואה וכן את יחסה לפיסיקה ולתורת המידות . אנשים , הכשרים במיוחד להגיע לשיא העולם הרוחני , הם המוסיקאים , האוהבים והפילוסופים . המסע אל 'המקום העליון' נעשה בשני שלבים- או בצעדם מלמטה למעלה , או לאחר שכבר העפילו אל ההר ( לעולם 'השכלי ( ' ועליהם להמשיך בדרכם , עד שיגיעו אל 'המקום העליון . ' תיאור תכונתו של המוסיקאי ( פרק , ...  אל הספר
מוסד ביאליק