ב. על המעלות

המאמר 'על המעלות' הוא התשעה-עשר לפי הסדר הכרונולוגי שמסרו פורסיריוס . ( Vita Phtini 4 ) במאמר זה מפרש םלוטינוס , ברוח הפילוסופית שלו , את הבעיה הנודעת כיצד להידמות אל האלוהים על ירי המידות הטובות , בעיה שהעלה אפלטון ב'תיאטטוס' . ( 176 a ) פלוטינוס מציץ ארבע מידות יסוד . חכמה , מתינות , אומץ-לב וצדק , אולם הוא מבחין בשני שלבים של המידות הנ"ל ' השלב הנמוך אלו הן מידות של אזרחות טובה , מידות מעשיות , המוסיפות פאר וכבוד לאדם ומיטיבות את דרכיו , אולם אינן מדמות אותנו לאלוהים . למדרגה זו אנו מגיעים עלידי 'המידות המטהרות , ' שאינן קשורות בחיים המעשיים וביחסים שבין אדם לחברו . ' מידות מטהרות' אלו , המשחררות את האדם מהחומר והמבטיחות לו כושר התבוננות וחיי טהרה , הן המדמות את האדם לאלוהים . הנפש תימלט מהרע השורר עלי אדמות על ידי המידות הטובות המדמות אותה לאלוהים . ההוויות העליונות - 'האחד , ' השכל והנפש - עומדות למעלה מן המידות , אולם אנחנו נדמה להן על ידי המידות ( פרק . ( 1 את המידות יש לחלק לאלו של 'אזרחות טובה' ול'מטהרות . ' הראשונות מגבילות וממתנות את התאוות ואת היצרים , מרחיקות דעות שוא ושמו...  אל הספר
מוסד ביאליק