א. מהו החי ומיהו האדם?

מאמר זה , הניתן כראשון בהוצאתו של פורפיריוס , הוא חיבורו החמישים ושלושה לפי הסדר הכרונולוגי , של פלוטינוס , ונכתב בידו אך זמן קצר לפני מותו Vita ) . ( Plotini 6 פלוטינוס מבחין בו בין נםש עילאית , הפנויה מכל חישה , ובין נפש נחותה , שיחד עם הגוף היא מהווה 'שילוב , ' והיא בעלת רגשות , תסיסות , שיקולים ודעות . םלוטינוס הגיע למסקנות אלו מתוך ניתוח ביקורתי של דעות הפריםאטטיים והסטואיים . במידה רבה הוא מסתמך על חיבורו של אריסטו 'על הנפש , ' אולם הוא משתמש בחיבור זה כדי להוכיח את דעותיו שלו . הרגשות והמחשבות שייכים ! ( א ) לנפש עצמה , או ( ב ) לנפש המשתמשת בגוף , או ( ג ) לתערובת של הנפש והגוף ( פרק . ( 1 הנפש גופה בת אלמות היא ואינה כלה ; היא פנויה מכל היפעלות התלויה בתפיסות החושיות ( פרק . ( 2 הנפש , המשתמשת בגוף כבכלי , אינה קולטת תחושות גשמיות . ( 3 ) החלק הנחות של הנפש ( הקרוי טבע , ( ה'מיאר' על-ידי הנפש העילאית , מהווה יחד עם הגוף ( בעל רוח חיים ) שילוב בעל רגשות ותפיסות , שיקולים ודעות ( פרקים . ( 7-4 החלק העילאי של הנפש שלנו , כלומר הנפש הזכה , קשור בשכל העומד מעליו וכן באלוהים ' ) האח...  אל הספר
מוסד ביאליק