פורפיריוס: על חיי פלוטינוס וסדר ספריו

' חיי פלוטינוס' מחזיקים 26 פרקים , שניתן לחלקם כלהל ן י החל ק הראשון ( פרקים ( 23-1 מתאר את חיי פלוטינוס , ואילו החלק השני ( פרקים 126-24 דן בכתבי פלו טינוס . והרי החלוקה המפורטת של 'חיי פלוטינוס : ' חל ק ד /»? # ( א ) הערכה כללית של פלוטינוס , לידתו ומותו ( פרקים ;( 2-1 ( ב ) חיי פלוטינוס ( פרק ;( 3 יג 1 כתבי פלוטינוס ( פרקים ;^ 6-4 ( ד ) המאזינים להרצאותיו של פלוטינוס ותלמידיו ( פרקים ;( 12—7 ( ה ) פלוטינוס כמורה ( פרקים ;( 16-13 ( ו ) 'תעודות' ( פרקים : ( 23-17 אמליוס ופורפיריוס ( פרקים ;( 18-17 לונגינוס ( פרקים ;( 21-19 הנבואה של אפולון ( פרקים . ( 23-22 חלק שני הוצאתם לאור של כתבי פלוטינוס ( פרקים : ( 26-24 ( א ) החלוקה לשש אנאדות . שלוש הראשונות - פרק ; 24 ( ב ) האנאדות הרביעית והחמישית - פרק ; 25 0 ) האנאדה השישית - פרק . 26 . 1 פלוטינוס' הפילוסוף בךדורנו ! ' היה כמי שמתבייש בשל הווייתו בגוף . מפני מידה זו נמנע מלספר במוצאו' בהוריו ובארצו . רחוק היה מלסבול צייר או פסל' וכפי שאמר לאמליוס' שביקש ממנו רשות להתקין איקונין שלו : 'כלום לא דיינו לשאת את הצלם' שבו עטפנו הטבע' שאתה דורש...  אל הספר
מוסד ביאליק