ו. אנרי ברגסון

ו . אנרי ברגסון 39 ( 1941—1859 ) טען לזכות קדימה של האינטואיציה כהכרת המציאות . כשנסמוך על האינטואיציה' נקבל תמונה של המציאות לגמרי אחרת . V 3 , 10 . 33 Hegel , Vorlesungen iibcr die Geschichte tier Philosophic p . 67 . 34 V 1 , 9 ; cf . W . Beierwaltes , op . cit , 150-151 . 35 . 36 הגל , שם . 50 . 37 שם , . 47 D . N . Darnoi , The unconscious and Eduard von Harlmann , 1967 . 38 R .-M . Mosse-Bastide , Bergson et Plotiii , 1959 . . 39 מזו שיוצר האינטלקט . המציאות המתקבלת על ידי האינטואיציה מהווה שלמות' אינה סכום של חלקים' אשר אותם מפורר האינטלקט- ואחר כך חוזר הוא ומחברם : במציאות חודרות התופעות אלו את אלו הדדית . השכל אינו מסוגל להשיג את הטבע' כל שכן את אלוהים . רעיונות דומים לאלה מצאנו גם אצל פלוטינוס . כאשר טען פלוטינוס' שאנו מכירים ויודעים כדרך האינטואיטיבית' הרי כוונתו היחה דומה לזו של ברגסון . בימינו מתפרסמות עבודות רבות על הפילוסופיה של פלוטינוס . אנשי מדע העוסקים בחקר תורתו מוצאים אצלו רעיונות רבים שטרם הוכרו . תרומה חשובה לחקר פלוטינוס תרמו שני כנסים מדעיים : אחד נתקיים Vandoe...  אל הספר
מוסד ביאליק