ה. הארטמאן

אדוארד פוךהארטמאן 8 ( 1906 1842 ) נ ביקש לחבר את היגל עם שלינג ועם שופנהואר' לחבר את הראציונאליזם עם אי הראציונאליזם . הוא ייחס לכל תופעה יסוד רוחני 'בלתי מודע / מושג זה של 'אי מודעות / המופיע בפילו' סופיה המודרנית תחילה אצל לייבניץ ואחר כך אצל פיכטה ושלינג' פותח כדי שיטה על ידי הארטמאן . ואין במושג זה אלא חידושה של דעה המופיעה כבר אצל פלוטינוס . פלוטינום טוען שרק השכל הוא בעל הכרה עצמית ומודעות עצמית' ואילו היאחד' שהוא למעלה מן השכל וכן הנפש שהיא למטה מן השכל אינם בעלי הכרה עצמית ( רי עמי . ( 99-98  אל הספר
מוסד ביאליק