ד. פלוטינוס והאידיאליזם הגרמני

פרידריך וילהלם יוסף שלינג 27 ( 1854-1775 ) הוא אשר נתן לאידיאליזם הגרמני כיוון אסתיטי ודתי וביסס אותו על הרגש והאינטואיציה . שלינג ביטא Goethe , ' £ >/ e Natur' ( Fragment ) WA 11 , 5-9 . 21 E . Grunach , ibidem , p . 819 . 22 I 6 , 9 . 23 Goethe 'Farbenlehre' WA II 1 , p . XXXI ; 'Zahme Xenien * III , WA I 3 , p . 279 . . 24 ' אילולא מסגולת השמש בעיננו / איך נחזה באור המאיר / אילולא מכוח אלוה בנפשנו / איך האלוהי אותנו יסעיר'ז . . 25 םורפיריוס , חיי פלוטינוס , . 2 Goethe , WA IV 9 , 5 : quod in nobis divinum est , ad divinum ipsum , quod . 26 viget in universo , redigere . W . Beierwaltes , Platonismus und Idealismus , 1972 , pp . 100-144 ; H . Holz , . 27 Spekulation und Faktizitdt , 1970 בתחום הפילוסופיה את הזרם הרומנטי ששרר אז בספרות גרמניה . הוא ראה באמנות את שיא יצירתו של האנוש' ואת הפילוסוף ראה כקרוב מאוד ביצירתו אל האמן , הפילוסופיה' לדעתו' היא יותר פרי הרוח היוצר מאשר פרי המחקר . גם בתחום ההכרה לא נתן שלינג אימון בשכל הדיסקורסיבי ולא בחושים ; לדעתו' מקור ההכרה האמיתית בחזייה רו...  אל הספר
מוסד ביאליק